Editorial Team

EDITOR-IN-CHIEF

Viktor Ievdokymov

Zhytomyr Polytechnic State University, Ukraine, 0000-0002-3577-081X

 

EXECUTIVE SECRETARY

Serhii Lehenchuk

Zhytomyr Polytechnic State University, Ukraine, 0000-0002-3975-1210

 

MEMBERS OF THE EDITORIAL BOARD:

 Andrii Antonov

Zhytomyr Polytechnic State University, Ukraine

Dymytrii Hrytsyshen

Zhytomyr Polytechnic State University, Ukraine, 0000-0002-1559-2403

Henryk  Dźwigoł

Silesian University of Technology, Gliwice, Poland, 0000-0002-2005-0078

Oksana Oliinyk

Zhytomyr Polytechnic State University, Ukraine, 0000-0003-2188-9219

Aleksandra Pieloch-Babiarz

University of Lodz, Poland, 0000-0001-7885-1284

Oksana Plekhanova

Petro Mohyla Black Sea National University, Ukraine, 0000-0002-7943-5685

Arleta Szadziewska

University of Gdansk, Poland, 0000-0001-8151-5820

Larysa Serhiienko

Zhytomyr Polytechnic State University, Ukraine, 0000-0003-3815-6062

Tatyana Tarasova

Kharkiv State University of Food Technology and Trade, Ukraine, 0000-0002-8129-7277

Miloš Tumpach

University of Economics in Bratislava, Slovak Republic, 0000-0003-3389-6803

Olga Usatenko

Dnipro University of Technology, Ukraine, 0000-0003-3198-9002